سیم مفتول 1 در 0.9 مدل 20

توضیحات

وزن 500 گرم
جنس مغزی مغزی ندارد
سایر توضیحات سیم مفتول 500گرمی
از جنس آهن گالوانیزه
ضخامت شماره 20 معادل 0.9 میلیمتر
بسته500گرمی